Forsøgsscenen Haderslev – Hvem er vi og hvor vil vi hen?

Værdier i teaterarbejdet

 masker

Værdierne beskriver det grundlag fællesskabet og driften af Forsøgsscenen Haderslev er baseret på og viser den retning vi ønsker, at foreningen skal udvikle sig i.

Værdierne er et sæt ”spilleregler der:

 • erstatter REGLER for hvad man må / ikke må
 • Fortæller hvad vi forventer af medlemmerne
 • Sætter ord på den måde, vi er sammen på

pil med punkter

Uddybende om Visionen

”Vi er vækstlag for Teater- og Scenekunst i Haderslev”

 • Vi er betydningsfulde medspillere i det lokale kulturliv
 • Vi er en forening af frivillige, hvor passionen for teater går hånd i hånd med det sociale samvær og det gode kammeratskab.
 • Vi bidrager til fødekæden af morgendagens professionelle aktører

gron og hvid mand

Uddybende om missionen

”Vi laver amatørteater af høj kvalitet”

 • Vi har mindst 5 teater produktioner om året
 • Vi driver en børnegruppe for børn mellem 8 og 10 år
 • Vi driver en børnegruppe for børn mellem 11 og 13 år
 • Vi driver en teaterskole for unge mellem 14 og  ca. 21 år
 • Vi samarbejder med ”performance akademiet”
 • Vi samarbejder med erfarne amatører og professionelle instruktører

Uddybende om Værdierne

”Værdierne er det ”Kompas” vi tilrettelægger vore aktiviteter og handlinger efter, den røde tråd der giver vores vision og mission retning, så vi ved, at vi er på sporet”.

Læring, Tryghed, Mod, Ambition, Glæde, Kammeratskab, Åbenhed og Rusmiddelpolitik:

Læring:

 • Vi arbejder i et kreativt og anerkendende læringsmiljø.
 • Vi har mulighed for at udøve og udvikle kompetencer i forskellige discipliner indenfor Teater- og scenekunst.
 • Børn, unge og voksne arbejder hver for sig og på tværs af generationer.
 • Vi tilbyder kurser og uddannelse i forskellige teater- og scenekunst discipliner.
 • Vi inspirerer- og lærer af hinanden internt og eksternt.
 • Vi fastholder og udvikler gode teater- og scenekunst oplevelser for publikum og os selv.

ugle paa bog

Tryghed:

 • Vi er opmærksomme på hinanden.
 • Vi giver plads til hinanden.
 • Vi opmuntrer hinanden og giver den nødvendige støtte og hjælp.
 • Vi viser omsorg for hinanden.
 • Vi respekterer hinandens grænser.
 • De voksne er gode rollemodeller.

Mod:

 • Vi er nysgerrige og giver os selv nye udfordringer.
 • Vi arbejder eksperimenterende.
 • Vi udfordrer vore egne og andres grænser.

 hvid mand pokal

Ambition:

 • Vi er kvalitets bevidste på alle niveauer i en forestilling.
 • Vi vælger nye typer af projekter og forestillinger.
 • Vi engagerer os og tager ansvar.
 • Vi er kritiske.
 • Vi deltager i forskellige kulturelle ”Events” i- og udenfor kommunen.

Glæde:

 • Vi har det rart sammen.
 • Vi arbejder med ting vi kan lide.
 • Vi har humor, men kender grænserne og respekterer hinanden.
 • Vi laver ”humør” / ”trivsels” målinger.

 blaa og gul mand krammer

Kammeratskab:

 • Vi taler pænt til- og om hinanden.
 • Vi sørger for at alle kan føle sig som en del af fællesskabet.
 • Vi siger til, hvis vi oplever at nogen holdes udenfor.
  • F.eks. ved at fortælle det til en af de voksne eller en fra bestyrelsen.
 • Vi siger til, hvis vi oplever at nogen mobber / bliver mobbet.
  • F.eks. ved at fortælle det til en af de voksne eller en fra bestyrelsen.
 • Vi tager ansvar for hinanden og er ”et godt sted at være for alle”.

 Åbenhed:

 • Alle mennesker er ligeværdige.
 • Alle er velkomne uanset køn, religion, etnicitet, seksualitet, alder, udseende osv.
 • Vi siger tingene ligeud til hinanden.
 • Vi kan tale om både sjove og mere alvorlige emner.
 • Vi siger fra hvis vi oplever upassende- eller dårlig opførsel.
  • F.eks. ved at fortælle det til en af de voksne eller en fra bestyrelsen.

 hvid mand orange pil

Uddybende om politikker

Politikkerne er retningslinjer for den adfærd, foreningen forventer af medlemmerne indenfor særligt udvalgte områder.

Rusmiddelpolitik:

 • Børn under 16 år må ikke indtage nogen former for alkohol eller rusmidler i forbindelse med aktiviteter i Forsøgsscenen Haderslev.
 • Det er tilladt unge mellem 16 og 18 år at drikke en øl eller et glas vin ved festlige lejligheder, men de må ikke indtage stærk spiritus eller andre rusmidler i forbindelse med aktiviteter i Forsøgsscenen Haderslev.
  • Voksne medlemmer skal sikre, at rusmiddelpolitikken overholdes også ved festlige lejligheder og ved sammenkomster udenfor Teaterhuset. Hvis en ung under 18 år ikke overholder reglerne kan en voksen tage kontakt til hjemmet eller på anden måde sikre sig, at den unge kommer godt hjem.
 • Voksne over 18 år kan, ved festlige lejligheder, indtage et par genstande, men vi accepterer ikke voldsom beruselse eller indtag af nogen former for narkotika.

Miljøpolitik:

Vi skal alle bidrage til at passe på jordens ressourcer. I Forsøgsscenen betyder det, at vi:

 • Sorterer vores affald i de 4 forskellige affaldsbeholdere der er opstillet i Teaterhuset. Pap og papir + Dåser med pant (tømte) + dåser uden pant (tømte) + plast + restaffald.
 • Slukker lyset, når vi forlader et rum / Teaterhuset.

hvid mand loeber groenne pile

Rengøringspolitik:

Vi skal alle forvente, at vi kan møde op i Teaterhuset og at der er pænt og rent. Derfor:

 • Rydder vi op og gør rent efter os selv, når vi har brugt Teaterhuset.
 • Vi sætter rekvisitter, kostumer, sminke osv. På plads, inden vi går.
 • Vi sætter opvask i opvaskemaskinen og tænder den hvis den er fuld / tømmer den hvis det er nødvendigt.
 • Vi tømmer skraldespanden og sætter en ny pose i.
 • Gør vi bestyrelsen opmærksom, hvis vi oplever at dette ikke overholdes.