Retningslinjer for kalender booking i Forsøgsscenen Haderslev

Det er vigtigt at vi sikrer en optimal udnyttelse af Teaterhusets faciliteter.
Derfor har bestyrelsen vedtaget nedenstående retningslinjer vedr. booking af Teatersalen via hjemmesiden.

Til hver ny forestilling / aktivitet er holdet berettiget til at booke op til 30 prøver / mødedatoer mv. på hverdage + 3 week-end prøver.
Er der behov for yderligere prøvetider kan holdet anmode bestyrelsen om flere mødedatoer / week-end prøver.

Med ret til ændringer, kan Forsøgsscenens medlemmer booke tider op til 1 år forud for en forestilling.

Teaterhuset benyttes af rigtigt mange og ikke alle aktiviteter kan være forberedt meget lang tid i forvejen. Af den grund er der brug for en vis fleksibilitet.
Du skal derfor være forberedt på, at bestyrelsen kan foreslå ændringer i dine reservationer, hvis der opstår en situation bestyrelsen vurderer berettiger til en sådan ændring.

Ændringer i reservationer kan foretages med min. 14 dages varsel.
Ændringer vil ikke forekomme, hvis der er tale om en prøve til en forestilling med nært forestående premiere.
Ved ændringer vil der blive tilbudt alternative tider.

Ønsker man alligevel ikke at bruge sin booking er det vigtigt at man sletter tiderne i øvekalenden således at andre kan komme til.

20.10.2021
Bestyrelsen

Obs: Der er særlige retningslinjer for udlån af salen til eksterne parter.