Haderslev, den 05.06.2020

På grund af Covid-19 pandemien har Forsøgsscenen haft lukket siden marts måned.

Fra den 8. juni giver myndighederne mulighed for, at vi genoptager aktiviteterne.
Det er vi rigtigt glade for.

I første omgang åbner vi for aktiviteter for medlemmerne.
Til efteråret håber vi at kunne invitere publikum indenfor i Teaterhuset.

En genåbning forudsætter, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger.

Forsøgsscenens retningslinjer frem til den 31.08.2020:

Brug din sunde fornuft:
- Alle de ting du godt ved, gælder også i Forsøgsscenen.

Bliv hjemme hvis:
- du selv, eller nogen i din nærmeste familie, har symptomer på sygdom.
- du selv eller nogen i din nærmeste familie er i en af risikogrupperne

Undgå smittespredning:
- Vask hænder tit eller brug håndsprit.
- Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og i Teaterhuset.
- Hold afstand – bed andre tage hensyn.

Forsamling ved teaterprøver:
- Max 20 personer ved teaterprøverne.
o Undgå direkte fysisk kontakt.
o Hold afstand min. 1 meter ved almindelig tale.
o Hold afstand min. 2 meter ved sang / råb / skrig.
o Undgå unødvendig brug af rekvisitter


Forsamling ved møder:
- Max 50 personer ved møder
o Undgå fællessang
o Stå / gå om muligt i stedet for at sidde ved et bord
o Hold afstand – min. 1 meter

De enkelte instruktører / gruppeledere / arrangører, skal fastlægge konkrete retningslinjer for aktiviteterne, så retningslinjerne kan overholdes. Indtil vide-re må der ikke benyttes sminke.

Rengøring
Det er et fælles ansvar at hygiejnen er i top. Forsøgsscenens frivillige gør rent i Tea-terhuset 1 gang om ugen. Det er ikke tilstrækkeligt.

Det påhviler alle brugere af Teaterhuset at rengøre efter endt brug.
- Slut lidt før planlagt og hjælp hinanden, det styrker følelsen af medansvar.
- Brug engangshandsker. De findes på begge toiletter og i køkkenet
- Sprit til afspritning af overflader findes på toiletterne og i køkkenet. Brug ikke håndsprit til overfladerne – det er hundedyrt.

Toiletter
- Rengøringsartikler findes på de 2 toiletter. Brug papir til afspritning.
o Håndvask og vandhane i badeværelserne sprittes af.
o Toiletsæderne sprittes af.
o Posen med papir håndklæder tømmes og en ny isættes – hver gang!

Køkken
o Rengøringsartikler findes under vasken i køkkenet. Brug papir til af-spritning.
o Opvask sættes i opvaskemaskinen.
o Køkkenbord og bardisk sprittes af.
o Tøm skraldespanden – også selvom den ikke er fuld.

Dørhåndtag og kontakter
o De håndtag og lyskontakter I har brugt, skal sprittes af.

Øvrigt
o Udstyr / rekvisitter I har brugt, skal sprittes af
o Støvsug der hvor det trænger.
o Håndsprit er ophængt på de 2 toiletter og ved indgangen til Teatersa-len. Refill findes i depotet under trappen.
o Sprit til afspritning af overflader findes i depotet under trappen.
o Brug den sunde fornuft

o Vask eller sprit dine hænder inden du forlader Teaterhuset.

I takt med myndighedernes anbefalinger vil retningslinjerne blive opdateret.

Ref. Bestyrelsen

ALLE aktiviteter i Forsøgsscenen Haderslev er indstillet indtil videre.

Det skyldes naturligvis Corona Virus. Vi følger udviklingen løbende, men aktiviteterne genoptages først, når der er faldet ro på hele situationen.

Når vi er klar til at starte igen, vil I blive informeret både her på hjemmesiden, men også på en nyhedsmail.

Venlig hilsen bestyrelsen