Haderslev, den 05.06.2020

På grund af Covid-19 pandemien har Forsøgsscenen haft lukket siden marts måned.

Fra den 8. juni giver myndighederne mulighed for, at vi genoptager aktiviteterne.
Det er vi rigtigt glade for.

I første omgang åbner vi for aktiviteter for medlemmerne.
Til efteråret håber vi at kunne invitere publikum indenfor i Teaterhuset.

En genåbning forudsætter, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger.

Forsøgsscenens retningslinjer frem til den 31.08.2020:

Brug din sunde fornuft:
- Alle de ting du godt ved, gælder også i Forsøgsscenen.

Bliv hjemme hvis:
- du selv, eller nogen i din nærmeste familie, har symptomer på sygdom.
- du selv eller nogen i din nærmeste familie er i en af risikogrupperne

Undgå smittespredning:
- Vask hænder tit eller brug håndsprit.
- Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder.
- Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
- Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og i Teaterhuset.
- Hold afstand – bed andre tage hensyn.

Forsamling ved teaterprøver:
- Max 20 personer ved teaterprøverne.
o Undgå direkte fysisk kontakt.
o Hold afstand min. 1 meter ved almindelig tale.
o Hold afstand min. 2 meter ved sang / råb / skrig.
o Undgå unødvendig brug af rekvisitter


Forsamling ved møder:
- Max 50 personer ved møder
o Undgå fællessang
o Stå / gå om muligt i stedet for at sidde ved et bord
o Hold afstand – min. 1 meter

De enkelte instruktører / gruppeledere / arrangører, skal fastlægge konkrete retningslinjer for aktiviteterne, så retningslinjerne kan overholdes. Indtil vide-re må der ikke benyttes sminke.

Rengøring
Det er et fælles ansvar at hygiejnen er i top. Forsøgsscenens frivillige gør rent i Tea-terhuset 1 gang om ugen. Det er ikke tilstrækkeligt.

Det påhviler alle brugere af Teaterhuset at rengøre efter endt brug.
- Slut lidt før planlagt og hjælp hinanden, det styrker følelsen af medansvar.
- Brug engangshandsker. De findes på begge toiletter og i køkkenet
- Sprit til afspritning af overflader findes på toiletterne og i køkkenet. Brug ikke håndsprit til overfladerne – det er hundedyrt.

Toiletter
- Rengøringsartikler findes på de 2 toiletter. Brug papir til afspritning.
o Håndvask og vandhane i badeværelserne sprittes af.
o Toiletsæderne sprittes af.
o Posen med papir håndklæder tømmes og en ny isættes – hver gang!

Køkken
o Rengøringsartikler findes under vasken i køkkenet. Brug papir til af-spritning.
o Opvask sættes i opvaskemaskinen.
o Køkkenbord og bardisk sprittes af.
o Tøm skraldespanden – også selvom den ikke er fuld.

Dørhåndtag og kontakter
o De håndtag og lyskontakter I har brugt, skal sprittes af.

Øvrigt
o Udstyr / rekvisitter I har brugt, skal sprittes af
o Støvsug der hvor det trænger.
o Håndsprit er ophængt på de 2 toiletter og ved indgangen til Teatersa-len. Refill findes i depotet under trappen.
o Sprit til afspritning af overflader findes i depotet under trappen.
o Brug den sunde fornuft

o Vask eller sprit dine hænder inden du forlader Teaterhuset.

I takt med myndighedernes anbefalinger vil retningslinjerne blive opdateret.

Ref. Bestyrelsen