Det har været lidt svært for mig at skrive en oplevelses anmeldelse, idet det var en kontroversiel handling, men udfordrende og godt implementeret af hele holdet.

Hilsen, kaj.

Oplevelses-klumme.

 

Forsøgsscenen Haderslev. D. 2/11 2018. kl. 19.30, og d. 3.-4./11, 2018. kl. 15.00.  Slawomir Mrozeks ”I Rum Sø”.

 

Han er polsk dramatiker, denne Slawomir Mrozek, som blev født i 1930, og døde i 2013. Det var i 1961 han skrev aftenens Forsøgsscene forestilling ”I Rum Sø”, og hvori han lader sine kontroversielle meninger om bl.a. hans fødeland Polen, komme til udtryk, gennem begreber som magtmisbrug, manipulation, korruption, grådighed og klasseforskel, og som bevirkede at han i 1963, følte det var bedst for alle parter, at han forlod sit fødeland, hvorefter han opholdt sig mest i Frankrig. 

 

Gennem det utraditionelle person galleri, af fire skuespillere, der ikke bærer navne men betegnelserne: Den fede, Den halvfede, Den magre og Postbudet/Lakajen, oplever vi en handling, hvor intet er givet på forhånd, og alt uventet kan ske, og hvor vi tvinges til at have paraderne oppe, og selv søge størst mulig stillingtagen til, og søgen efter blot en flig af meningsfuldhed, i det psykologisk-absurte spild.

plakat paa hovedet

Scenen er en gulvscene og hvor det stationære møblement består af 3 stole og en trappestige behængt med vasketøj, samt senere i stykket et bord men spise og slagteri effekter, sidstnævnte komplimenteret sluttelig med en motorsav.  Vi ca. 30 tilskuere placeret i to vinkelrette rækker på scenerummets forhøjning, hvilket giver en ganske udmærket effekt. Og i dette sceneriske rums absurte ubundethed, udspilles så det på engang ironiske og gådefulde drama, mellem de tre omtalte herrer, den fede, den halvfede og den tynde, og som konkluderes i det rent handlingsmæssige, at den tynde ”går med til”, at han skal slagtes for at give mad til de to øvrige, efter at have haft besøg af det kække postbud og lakajen som genkendelige sendebud fra den virkelige verden, og hvor det hele så ender i et ”mørklagt motorsavs slagteri”.

 

Stykkets instruktør Alex Kristensen, der har flere udfordrende opsætninger på sit skuespil-opsætnings CV., skriver: ”Kaptajnen forlader aldrig den synkende skude, jeg tog roret  mine ydmyge hænder”.  Og vi kan tilføje ” og førte skuden sikkert i havn”, med assistance af (den fede)Niels Pedersen, (den halvfede) Finn Graasbøll, (den magre) Jeppe Birkebæk og (postbudet/lakajen) Camilla Pherto, samt suffløren Poul Hansen og lyd/lys manden  Torben Beck Andersen.  Vi oplevede et hold, der givetvis har en del skuespil erfaring med i rygsækken, og derfor magter at give deres enkelte roller, den frigjorte og medengagerende udtryksform, som er så vigtig, når hverdagenes liv og virke lægges bag, og amatørskuespilleren skal tage det nødvendige skridt over fantasiens tærskel og ind i scenekunstens univers.  De er fire + en og to, og vi giver dem ”syv stjerner”. Med en samtidig TAK fordi de holder amatørskuespillet i hævt, også i  den surrealistiske del af amatørskuespillets univers. En sådan tak lød også denne 2/11, fra Sønderjysk Amatørscenes repræsentant, der havde blomster og chokolade med.

scenen

Klumme skriver Kaj Kongsted. www.facebook.com/kajkongsted., hvor ovenstående oplevelses-klumme lægges ind, sammen med de ovenfor vedhæftede billeder fra forestillingen, og som er frit tilgængelig for alle der måtte have interesse i det.